Huomo universalis

Huomo universalis

In de loop van 1995 was ik druk doende met de oprichting van Stichting NetYes.

Projecten van NetYes waren de oprichting van een cybercafe en de lancering van een website: De Digitale Hofstad. De bedoeling was dat dit de online as zou worden van virtueel Den Haag.

Ten behoeve van de website werd voor de informatieordening aanvankelijk gebruik gemaakt van een metafoor in de vorm van een mensenlichaam.

Dit mensenlichaam kan men in de fysieke wereld ook vinden in de vorm van een tuin, en wel de tuin van Hofwijck.

Inmiddels zijn de aanvankelijke doelstellingen van de stichting ofwel achterhaald of daadwerkelijk gerealiseerd. NetYes leidt nu een slapend bestaan.

Ik heb het plan opgevat om de aanvankelijke metafoor te gebruiken als basis voor het ontwerp van een kast.

Ziehier het model:

 

Vorige pagina:--------- Ronde tafel
Volgende pagina:------ Afbeeldingen